Εμπόριο ζάχαρης και ηλιέλαιου

Ποιότητα

Η επιλογή των προμηθευτών γίνεται μέσω ελέγχων και αυστηρών προδιαγραφών που έχουν τεθεί ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων που διαχειρίζεται η εταιρεία.

Η Sucre είναι πιστοποιημένη κατά EN ISO 22000:2005 και διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο τμήμα ποιοτικού ελέγχου με σκοπό το συνεχή έλεγχο όλων των πρώτων υλών καθώς και των τελικών προϊόντων που παράγει και εμπορεύεται.

Εξυπηρέτηση

Διαθέτει ιδιόκτητα οχήματα για τη μεταφορά των εμπορευμάτων, ώστε να εξασφαλίζει τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών της σε σχέση με τους χρόνους παράδοσης καθώς και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Κύριο προϊόν εμπορίας της Sucre είναι η ζάχαρη.

Διαθέτει δυο συσκευαστικές μηχανές ζάχαρης για πακέτο 1kg, 500g και sticks.

Τα προϊόντα μας

Δείτε κάποια από τα προϊόντα μας